O nama

o-namaViše od 25 godina štamparija Grafomark zauzima visoku poziciju na tržištu. Tehnološki smo opremljeni da se u njoj posao štampe može izvesti od ideje do gotovog proizvoda na profesionalan način. Proizvodni program obuhvata široku lepezu štampanog materijala: monografije, knjige tvrdog i mekog poveza, udžbenike, kataloge, prospekte, časopise, revije, brošure, fascikle, kalendare, kese, etikete, naljepnice, komercijalna ambalaža, kese za pekarsku industriju i niz drugih proizvoda od papira.

Zaposleni sačinjavaju visokoobrazovani i osposobljeni kadrovi koji se stalno usavršavaju i njih preko 90, mladih ljudi, čine ovu štampariju – štampariju velikih mogućnosti.Upornim radom i razvojem izgradili smo novi proizvodni prostor i instalirali tehnološke linije za: knjige mekog i tvrdog poveza, ambalažu, revijalnu i ostalu štampu.

Kvalitet i rad na daljnjem poboljšanju je naše opredjeljenje.

O nama – GrafoMark | štamparija