Ekologija

eko-print01Stalnim poboljšavanjem tehnologije, procesa i proizvoda ne samo da ispunjavamo želje i očekivanja kupaca već i spriječavamo onečišćenja, te smanjujemo negativne uticaje na okolinu na najmanju moguću mjeru poštujući tako zakonske i druge primjenjive zahtjeve.

Veliku važnost pridajemo ekološkoj proizvodnji i zbrinjavanju otpadnog materijala. Sav hemijski i papirnati otpad koji nastaje prilikom proizvodnje naših proizvoda ekološki zbrinjavamo uz pomoć naših partnera.

Ekologija – GrafoMark | štamparija